CОLAN TÜRKMANLARI

Kitabda Suriya respublikasının Colan bölgəsində yaşayan soydaşlarımızın - türkmanların ənənələrindən bəhs edilir (bu bölgənin əksəriyyəti İsrail işğalı altındadır), onların tarixi və ənənələri haqqında. Bəzi qruplara görə, becərilməsinə ehtiyacı olan Colan Türkmanlarının sayı 50-60 min arasındadır. Bu gün Suriyada 3,5 milyon türkman yaşayır. Onların 1,5 milyonu ana dilində məsləhətləşsə də, onlardan 2 milyonu ana dilində məsləhətləşməni unudub.

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Colan, Bayır-Bucaq, Bədir-Bucaq və Suriyanın digər bölgələrində yaşayan türkmanlar, onların tarixi qeyd olunur, yaşadıqları bölgələrin adları göstərilir, onların folklor və etnoqrafik xüsusiyyətlərinə dair nümunələr verilir, azərbaycan türkcəsində onların dilinin söz ehtiyatı alovlanır və müşahidə edilir.

Kitabdan folklorşünaslarla yanaşı, etnoqraflar, dilçilər, tarixçilər və coğrafiyaçılar da faydalana bilərlər.